Alla inlägg av Jorge Zapico

Rösta på projekt för landsbygdsutveckling

Skärbäcks kultur och turistförening har ansökt om pengar från Vetlanda kommun för att förbättra utomhusmiljön vid Skärbäcksgården. Vi vill installera ett grillhus och en liten lekplats för barn. Fram till 7 november kan du rösta på detta om du tycker det är en bra idé!

För att kunna rösta ska du vara folkbokförd i Vetlanda kommun. Rösterna är vägledande i kommundelsrådet och kommunstyrelsens beslut om fördelning av medel.

Bakgrunden är att Vetlanda kommun har avsatt pengar för landsbygdsinvesteringar 2022. Privatpersoner, företag och organisationer har haft möjlighet att lämna in förslag och en hel del har kommit in.

Du kan rösta på flera olika sätt, antingen digitalt genom e-tjänsterna för landsbygdsinvesteringar eller på flera platser i kommunen. Till exempel i församlingshemmet i Ramkvilla (tisdagar kl 14-16 v. 43 och 44). Eller på bokbussen i Skärbäck (27 oktober kl 14.30-15). 

Klicka här för mer info och för att rösta digitalt: Rösta fram de bästa idéerna för landsbygden (vetlanda.se)

Rätta svaren tipspromenad om Skärbäck

Här kommer rätta svaren på tipspromenaden om Skärbäck (rätt svar är fetmarkerat):

Fråga 1

På 1920-talet byggdes tre skolor i Ramkvilla socken. Vilken skola byggdes först?

1     Lövås (1929)

X    Skärbäck (1922)

2     Karsabo (1927)

Fråga 2

Vad kunde man inte köpa hos handlare Paul Rehn i Skärbäck?

1     Vapen

X    Tapeter

2     TV-apparater (köptes hos Gunnar Karlsson, där Eivor Dahlstedt har sommarhus)

Fråga 3

Skärbäcks kanal grävdes ut för att ordna elförsörjning till ett antal hushåll. Mellan vilka år grävdes Skärbäcks kanal?

1     1890-1900

X    1917-1922

2     1925-1930

Fråga 4

Vilken typ av fornlämning finns på Knuts kulle i Skärbäck?

1     En bosättning

X    En gruva

2     Ett gravfält

Fråga 5

Halvarsen var yrkesfiskare i Örken. Sommartid bodde han i en riskoja i skogen och vintertid i pannrummet i Böksholmsfabriken. Han fick namn efter hur många krokar han lade ut när han fiskade. Vad kallades han?

1     50 krok

X    200 krok

2     400 krok

Fråga 6

Vid det uppdämda fallet i slutet på Skärbäcks kanal fanns en kvarn och ett sågverk, som totalförstördes vid en brand år 1946. Hur lång är Skärbäcks kanal?

1     300 meter

X    400 meter

2     500 meter

Fråga 7

En ökänd tjuv kom från våra trakter på 1800-talet. Vad kallades han?

1     Ramkvilla Johan

X    Skärbäcka Kalle

2     Tjuva Pellen

Fråga 8

I vilken sjö ligger ”Lualekeudden”, som fick sitt namn från att några pojkar som lekte drunknade där?

1     Örken

X    Skärlen

2     Lillesjön

Fråga 9

På 50-talet byggdes en gemensam byggnad som fortfarande står vid stora vägen vid Bolsgård. Vad användes byggnaden till?

1     Byns fängelsehåla

X    En gemensam frys

2     Busskur till Skärbäcks första busslinje

Fråga 10

Enligt gammal tradition ska Ramkvilla kyrkas stulna kyrkosilver finnas nedgrävt och gömt på Storön i Örken. Vad händer enligt sägnen när någon försöker gräva upp skatten?

1     Den ser byn börja brinna

X    Den ser skatten försvinna

2     Den omges av tät dimma

Fråga 11

Sjön Örken har en yta på 23,48 kvkm. Medeldjupet i sjön är 8 meter. Sjöns djupaste del ligger i höjd med Skärbäck. Hur djup är Örkens djupaste del?

1     18 meter

X    28 meter

2     38 meter

Fråga 12

Innan laga skifte var gårdarna i Skärbäck samlade vid kurvan vid sjön (numera Helgenssons). När är äldsta kända belägg för Skärbäck?

1     Tidigt 1300-tal

X    Tidigt 1400-tal

2     Mitten på 1500-talet

Tipspromenad längs brännvinsstigen

Start och mål vid Skärbäcksgården, följ de gula markeringarna. Rundan går in vid Kyrkotorp och kommer ut i Svarthult. När du är framme vid fråga 12 i Svarthult kan du välja att gå samma väg tillbaka genom skogen, eller ta vägen ner tillbaka till Skärbäck så blir det en runda.

Tidsåtgång ca 1,5 timme. Tipspromenaden går mestadels genom skogen, i kuperad terräng.

Tipsfrågorna som sattes upp under påskhelgen sitter kvar hela april. Vi kommer sedan att byta frågor varje månad – så länge intresse finns!

Vinnare kommer varje månad att publiceras på Ramkvillas och Skärbäcks Facebook sida. 

Välkomna!

Påskaktiviteter i Skärbäck

Långfredagen 2/4 klockan 14.00 

Äggjakt för barn i Påskharens skog bakom Skärbäcksgårdens hus. Det serveras även våfflor. Allt sker utomhus.

Kortare familjetipsrunda med påsktema. Fina äggpriser.

Tipspromenad över påskhelgen

Stor tipspromenad längst brännvinstigen i Skärbäcks skogar. Start och mål Skärbäcksgården, följ de gula markeringarna. Rundan går in vid Kyrkotorp och kommer ut i Svarthult. Tipsfrågorna sitter uppe under hela påskhelgen och vinnaren dras i efterhand, det publiceras på Skärbäcks Facebook sida. 

Välkomna!

Pimpelfisketävling

Lillesjön, Skärbäck. Söndag 28 feb kl 11-14.

För stora och små. 30 kr startavgift.

Medtag egen fiske- och säkerhetsutrustning, isdubbar, samt eget fika. Vi har eldar på plats.

Vid frågor kontakta:

Ulrika och Henrik: 076-14 14 500

Inger och Yngve: 070-24 24 754

Vägbeskrivning: Skärbäck, mot Barkaryd. Sväng mot Gammeläng. Följ skyltning.

Välkomna!

Kallelse till årsmöte och nya stadgar

Här kan du ladda ner kallelsen till årsmötet som äger rum 11 februari kl 18.00, samt förslag på nya stadgar. Anledningen till att ändra stadgarna är att vi vill ändra verksamhets- och räkenskapsår så att det följer kalenderåret.

P.g.a. coronapandemin kommer endast styrelsen att befinna sig fysiskt i Skärbäcksgården. Medlemmar är välkomna att delta digitalt via zoom. I kallelsen finns instruktioner för detta.

Vill du delta på årsmötet men har inte möjlighet att delta via zoom? Kontakta Elsa Anderman 0709-626970 så hittar vi en lösning.

Årsmöte, 11 feb kl 18

Den 11 februari blir äntligen årsmötet för Skärbäcks kultur och turistförening av. Vi vet inte än i vilket format det blir, men sannolikt en kombination där styrelsen befinner sig fysiskt i Skärbäcksgården och medlemmar har möjlighet att ansluta digitalt. Mer info om hur detta ska ske kommer.

Vill du vara med men har ingen möjlighet att ansluta digitalt? Hör i så fall av dig till mig så försöker vi ordna en lösning.

Årsmötet gäller andra halvan av 2019 och hela 2020. På så sätt tar vi tillfället i akt och gör om verksamhetsåret till helår. Detta kommer att underlätta ekonomihantering och bokslut, men också hantering av medlemsavgifter.

Hela kallelsen kommer att mailas ut till medlemmarna och sättas upp på anslagstavlan i Skärbäck.

/Elsa Anderman, 0709-626970, elsa.anderman@gmail.com

Covid-19

På grund av coronapandemin har folkhälsomyndigheten gått ut med följande rekommendationer för föreningar:

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar:

1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt 

2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.   

Styrelsen kommer att undersöka möjligheten att genomföra årsmötet, alternativt skjuta upp det. Vi återkommer med information.

Den sedvanliga städdagen ställs också in och vi löser städning av gården i styrelsen.