Rätta svaren tipspromenad om Skärbäck

Här kommer rätta svaren på tipspromenaden om Skärbäck (rätt svar är fetmarkerat):

Fråga 1

På 1920-talet byggdes tre skolor i Ramkvilla socken. Vilken skola byggdes först?

1     Lövås (1929)

X    Skärbäck (1922)

2     Karsabo (1927)

Fråga 2

Vad kunde man inte köpa hos handlare Paul Rehn i Skärbäck?

1     Vapen

X    Tapeter

2     TV-apparater (köptes hos Gunnar Karlsson, där Eivor Dahlstedt har sommarhus)

Fråga 3

Skärbäcks kanal grävdes ut för att ordna elförsörjning till ett antal hushåll. Mellan vilka år grävdes Skärbäcks kanal?

1     1890-1900

X    1917-1922

2     1925-1930

Fråga 4

Vilken typ av fornlämning finns på Knuts kulle i Skärbäck?

1     En bosättning

X    En gruva

2     Ett gravfält

Fråga 5

Halvarsen var yrkesfiskare i Örken. Sommartid bodde han i en riskoja i skogen och vintertid i pannrummet i Böksholmsfabriken. Han fick namn efter hur många krokar han lade ut när han fiskade. Vad kallades han?

1     50 krok

X    200 krok

2     400 krok

Fråga 6

Vid det uppdämda fallet i slutet på Skärbäcks kanal fanns en kvarn och ett sågverk, som totalförstördes vid en brand år 1946. Hur lång är Skärbäcks kanal?

1     300 meter

X    400 meter

2     500 meter

Fråga 7

En ökänd tjuv kom från våra trakter på 1800-talet. Vad kallades han?

1     Ramkvilla Johan

X    Skärbäcka Kalle

2     Tjuva Pellen

Fråga 8

I vilken sjö ligger ”Lualekeudden”, som fick sitt namn från att några pojkar som lekte drunknade där?

1     Örken

X    Skärlen

2     Lillesjön

Fråga 9

På 50-talet byggdes en gemensam byggnad som fortfarande står vid stora vägen vid Bolsgård. Vad användes byggnaden till?

1     Byns fängelsehåla

X    En gemensam frys

2     Busskur till Skärbäcks första busslinje

Fråga 10

Enligt gammal tradition ska Ramkvilla kyrkas stulna kyrkosilver finnas nedgrävt och gömt på Storön i Örken. Vad händer enligt sägnen när någon försöker gräva upp skatten?

1     Den ser byn börja brinna

X    Den ser skatten försvinna

2     Den omges av tät dimma

Fråga 11

Sjön Örken har en yta på 23,48 kvkm. Medeldjupet i sjön är 8 meter. Sjöns djupaste del ligger i höjd med Skärbäck. Hur djup är Örkens djupaste del?

1     18 meter

X    28 meter

2     38 meter

Fråga 12

Innan laga skifte var gårdarna i Skärbäck samlade vid kurvan vid sjön (numera Helgenssons). När är äldsta kända belägg för Skärbäck?

1     Tidigt 1300-tal

X    Tidigt 1400-tal

2     Mitten på 1500-talet