Fössta tossdan i mass

Fössta tossdan i mass – Smålands nationaldag firas i Skärbäcksgården 2 mars kl 15.00.

Vi erbjuder massipantåta och kaffe för 50:- swish eller kontant.

Som gäst kommer Nils Fagerberg att hålla föredrag, han bor i Ljunganäs utanför Landsbro. Han arbetar på Linnéuniversitetet och han är jägmästare med ett huvudintresse för hyggesfritt skogsbruk. Genom selektiv avverkning av individuella träd har han undersökt hur plockhuggning kan optimeras för att generera hög ekonomisk avkastning för skogsägaren.

På gården i Ljuganäs praktiseras självhushållning med bl.a. naturbeten med nötkreatur. Han kommer att prata om hållbart familjeskogsbruk och självhushållning.

Anmäl er gärna om ni kommer så vi kan beräkna antal tårtor. Anmälan till Linn Helgesson 072-3255151