Grannsamverkansträff

Onsdagen 3 april klockan 19.00

Ingmar Molldius kommer att informera om
verksamheten och lämna ut skyltar till de som vill ha.

Ring eller maila Ulla Grankvist, 0706-22 78 55 (ulla.grankvist@gmail.com)
Lättare att beräkna fikat som är till självkostnadspris, 50 kronor.

VÄLKOMNA

SKÄRBÄCKS KULTUR- OCH TURISTFÖRENING