Kategoriarkiv: Bredband

Anteckningar från Bredbandsmötet 16 oktober

Joakim W och Adam ? kom från Njudungs Energi och informerade.

Skärbäcksprojektet innebär att man grävt 24 600 meter och det är 75 anslutna till nätet
vilket är jättebra då målet var 66 styck. Det är fortfarande 11 kunder kvar att blåsa fibern
hos.

Gratismånaden bjuder Vökby på och hastigheten är 250 in och 100 ut (mbyte/s).

Nätavgiften är 80 kronor/månad och det blir ingen nätavgift om man inte har någon tjänst
beställd, detta sköts automatiskt.

Vad gäller hastigheten så torde 30/30 räcka men det är inte mycket dyrare att gå upp till
100/100.

Telefoni
Säg inte upp telefonnumret utan låt den nye leverantören sköta detta.

Trådlös router
Lägg pengar på routern, eventuellt medskickade ofta av dålig kvalite. Kostnaden för en bra
router ligger mellan 1000 – 1500 kronor.

TV
TV-box bör anslutas med kabel. Om man köper tjänst får man ”public service” på köpet, men man får naturligtvis betala även fakturan till Radiotjänst.

Därefter bjöd SKTF på fika och man fick ställa frågor.
Det var 30 personer som hörsammat inbjudan så det fanns förvisso efterfrågan.

/Vid pennan, Sigurd Holst

Välkommen på informationsmöte

Tid: Onsdag den 17/10 kl. 18.
Plats: Skärbäcksgården
Njudung Energi berättar om vad som händer efter installationen av fiber skett i ditt hushåll. De berättar bland annat om olika val av router och de leverantörer av internet, telefoni och TV som går att välja mellan inom det öppna nätet. De tar också upp vilket stöd som kan fås av Njudung Energi och av andra externa aktörer med att installera bredbandet och få hjälp med personliga lösningar.
Skärbäcks Kultur och Turistförening bjuder på kaffe.

Viktig info om bredbandsprocessen

Joachim Winter på Njudung Energi informerade 2/11 i Skärbäcksgården om bredbandsprocessen för Skärbäck. Alla instanser som ska godkänna planerad grävning har svarat, vilket innebär att installation av bredband via fiber i Skärbäck nu påbörjas.

Nedan följer anteckningar från mötet. Observera särskilt att personligt möte kan bokas in med personal från Njudung Energi, för rådgivning gällande grävning på egen tomt och var fiberboxen bör placeras inomhus. Se aktuella datum och telefonnummer för bokning nedan.

Grov tidsplan:

V. 47 (2017): Schaktstart: totalt beräknas ca 80 schaktdagar behövas, varav ca 20 kan genomföras innan årsskiftet. Om vi får en mild vinter pågår schakten så länge som möjligt.

V. 19 (2018) Schakten fortsätter. Om det inte gick att gräva över vintern, återstår ca 60 schaktdagar.

V. 30-V32 (2018) Svets och installation i bostaden kan genomföras. Fibernätet är färdigt att användas.

Entreprenörer upphandlade av Njudung Energi

Näsby Gräv är de entreprenörer som upphandlats av Njudung Energi. De behöver få veta: finns det infiltrationer, jordvärme, brunnar som de behöver känna till? Se nedan för kontaktuppgifter.

Grävning på egen tomt – fastighetsägarens ansvar

Enligt avtalet mellan fastighetsägare och Njudung Energi ska fastighetsägaren själv ta hand om grävning på egen tomt. Materialet som ska grävas ner levereras från Njudung Energi. Grävdjup ca 35-40 cm.

Näsby Gräv, som är de entreprenörer som Njudung Energi upphandlat, kan anlitas privat av fastighetsägare som vill att de även genomför grävningen på egen tomt. Kontaktuppgifter och prisuppgifter: Thomas Gunnarsson (070-3239261) eller Martin Pettersson (073-5312750) på Näsby Gräv.

Ledningskollen.se: här får du information om var offentliga ledningar är nedgrävda.

Installation i fastigheten

När Njudung Energi har grävt så blåses fiberkabeln i efteråt. Detta innebär att privatpersoner inte ska dra in kabeln i huset själva. Fiberkabeln blåses fram från kopplingsbrunn till fastigheten med hjälp av tryckluft. En slinga med fiber lämnas utanför fastigheten. När kabeln är på plats är det dags för fibermontören att svetsa kontaktstycke på fibern och montera fiberboxen inomhus. Det är först i denna fas tillträde till bostaden behövs. Entreprenören kommer att avisera dag och tidpunkt i god tid.

Fiberbox – var ska den placeras? Boka personligt möte med Njudung Energi

En fiberbox installeras av Njudung Energis entreprenörer, på väggen inomhus. Inne i boxen avslutas fiberkabeln. Boxen skickar vidare elektriska signaler till datorer etc. Obs. fiberboxen är lika åskkänslig som övrig elektronik i huset. Boxen kan inte öppnas och ska inte flyttas själv eftersom den är mycket ömtålig. Om det blir aktuellt att byta plats på boxen efter att den är installerad ska Njudung Energi kontaktas.

Njudung rekommenderar att placera boxen vid TVn, pga att signalerna som kommer till TVn är så starka så det fungerar bättre att TVn ansluts direkt till boxen istället för via en trådlös router.

Personligt möte kan bokas för rådgivning. Edith Karlsson och Adam Niklasson på Njudung Energi har avsatt följande datum för att göra hembesök hos fastighetsägare: 20/11, 23/11, /29/11 och 1/12. Ring Njudung Energis växel och boka en tid: 0383-763800. De hjälper till att gå igenom var det ska grävas på tomten och bästa placering av fiberboxen i hemmet.

För att få internet i alla rum inomhus kan en trådlös router användas, denna köper du till själv.

Kabeln som dras in i huset har 4 fibertrådar. 1 tråd klarar 1000 Mbit/s. Detta innebär att installationen är framtidssäker.

Tjänsteleverantörer

Njudung Energis nät är ett öppet nät och respektive fastighetsägare har möjlighet att välja mellan flera tjänsteleverantörer för telefoni, TV och internet. Vissa leverantörer har paketerbjudanden. Se: http://tjanst.njudung.se/serviceguide/ för aktuella tjänsteleverantörer och priser.

Behöver du hjälp att välja leverantör och komma igång hemma finns erbjudande från Njudung Energi gällande detta mot en kostnad. Kontakta Njudung Energi för mer info. 

Obs: har du fast telefon idag och vill flytta med ditt gamla telefonnummer: säg inte upp abonnemanget utan överlämna detta till den nya tjänsteleverantören, så ser de till att ditt telefonnummer flyttas över.

Övrigt

Anslutningsnod: Ramkvilla.

Kopparnätet läggs ner i Skärbäck 3 dec 2018, vilket innebär att fast telefoni försvinner då.

Nationellt mål gällande bredband: 2020 ska 95% av befolkningen ha bredband av hög kvalitet.

Information från EON

Jörgen och Gunilla från EON i Växjö informerade:

Eon samlägger i Njudungs schakt för att kunna lägga i elkabel i ett senare läge, för att kunna ta bort luftledningarna. Detta är planerat till 2019 från Eons sida.

I första hand är det mellanspänningsledningarna (10kilowattsledningarna) som ska tas ner, men även en del lågspänningsledningar kan bli aktuella.

 

För mer information kontakta:

Joachim Winther, Projektledare Bredband, Njudung Energi

 

Tel: 0383-76 38 22 / Mobil: 070-550 89 63

email: Joachim.Winther@njudung.se

 

 

 

 

 

Bredbandsmöte

Njudung Energi bjuder in till information om bredbandsprocessen, torsdag den 2a november kl 18.00 i Skärbäcksgården. Välkommen du som skrivit på bredbandsavtal eller som är intresserad av att ansluta dig. Inbjudan via brev kommer från Njudung Energi i dagarna.

SKTF bjuder på kaffe.

Välkommen!

Möte med Njudung Energi

I onsdags träffade vi i den lokala bredbandsgruppen Njudung Energi (f.d. Vetab) på deras kontor i Vetlanda. Syftet med mötet var att lämna in de bredbandsavtal som vi fått in och diskutera med Joachim Winter, bredbandssamordnare på Njudung Energi, hur processen nu ska gå vidare.

Efter ett gediget arbete med att samla in intresseanmälningar, ordna infomöten, föra dialog med Njudung Energi och med fastighetsägare har vi nu samlat in 56 underskrivna avtal. Dessa lämnade vi över till Joachim Winter i onsdags.

Eftersom Njudung Energis kostnadskalkyl gjordes på 66 intresseanmälningar kommer nu Joachim att räkna om kalkylen, utifrån de 56 fastigheter som lämnat in avtal. Sedan återstår att se på vilket sätt den ökade kostnaden ska finansieras. Vi jobbar för att inte den enskilda insatsen (20 000 kr + moms) ska öka. Om du funderar på att ansluta din fastighet men inte lämnat in något avtal är det viktigt att avtalet nu lämnas in till någon i den lokala bredbandsgruppen eller till Joachim Winter på Njudung Energi. Detta för att fastigheten ska komma med i beräkningarna.

Ju fler avtal som inkommer desto mindre risk för en ökad kostnad för oss fastighetsägare.  

/Elsa Anderman, Sigurd Holst, Göran Theolin, Christoffer Lewinowitz, Stefan Josefsson

Joachim Winter, Njudung Energi

Joachim Winter, Njudung Energi

Ett steg närmare till bredband…

Idag träffades den lokala bredbandsgruppen och gick igenom de avtal som kommit in hittills. Till dags dato har strax över 50 avtal lämnats in. Målet är att nå 66 anslutningar, för att priset på 20 000 kr + moms per fastighet ska gälla.

Har ni avtal som ni glömt att lämna in, gör det omgående till någon i bredbandsgruppen! Är ni osäkra på något, tveka inte att höra av er till någon av oss så hjälper vi till att reda ut eventuella frågetecken.

/Stefan, Elsa, Sigurd, Christoffer och Göran

 

Infomöte i Skärbäcksgården

Drygt 40 personer kom till infomötet som hölls igår i Skärbäcksgården. Den lokala bredbandsgruppen (se tidigare inlägg) och Joachim Winter från VETAB berättade om processen hittills och om vad som händer nu. Vi fick höra om grävning, inkoppling, priser, hastighet på fibernätet, möjligheter till TV och fast telefon via fibernätet, med mera. Många passade på att ställa frågor. Även fördelarna med fiber diskuterades. I korthet:

  • Mycket snabbare internet
  • Obegränsad mängd data
  • Ökat värde på fastigheter med fiber
  • Investering i fiber ökar vår bys attraktivitet, idag finns redan fiber i många av våra grannbyar

En del frågor om framtiden för mobilt bredband vs bredband via fiber kom också upp. Sammanfattningsvis kan sägas att det idag inte finns något alternativ till fiber, det finns inget annat sätt att kommunicera så stora mängder data så snabbt. När ny infrastruktur byggs läggs fiber in, det ses som en del av grundinfrastrukturen, och många samhällstjänster designas därefter. Mobilt bredband utvecklas också men begränsningarna är fler, och fiber är långt överlägset mobilt bredband när det gäller t.ex. hastighet och datamängd.

Joachim visade de leverantörer av tjänster (internet, TV, fast telefon) som finns och priser. Det finns en rad olika erbjudanden och paket, så var och en bör gå in på www.vetabbredband.se och undersöka vad som passar bäst just för en själv. Det finns möjlighet att bara beställa tjänster under kortare perioder, detta kan vara aktuellt till exempel för sommarstugeägare.

Möjligheten att ansluta sin fastighet (d.v.s. betala de 25 000 kr som grundinvesteringen kostar) utan att sedan aktivera några tjänster togs också upp. Detta alternativ kan vara aktuellt för den som vill investera i sin fastighet för eventuella framtida bruk eller försäljning, men som i dagsläget inte är intresserad av några tjänster via fibernätet.

Slutligen konstaterades att det är en stor möjlighet för Skärbäck att VETAB nu går in och medfinansierar investeringen. Istället för att betala ca 60 000 kr för att installera bredband ligger nu priset på 25 000 kr. Att välja att avstå en installation nu och instället ansluta sig i efterhand innebär att inget bidrag ges utan fastighetsägaren måste då betala hela summan ur egen ficka. EU-medel och annat nationell finansiering är för tillfället slut, så detta är ett tillfälle som vi inte vet när det kommer åter.

Bredbandsgruppen avslutade med att informera om att det går att kontakta någon av oss (se tidigare inlägg) om ni vill diskutera eller ha hjälp att leta upp priser, etc.

Joachim Winter VETAB

Bredbandsmöte

Information om bredband

I veckan har ett brev skickats ut till alla boende i Hallsnäs-Skärbäcksområdet med information om bredband. Det finns nu ett konkret erbjudande att ta ställning till, som presenteras i brevet. Avtal kan redan nu skrivas under och lämnas till någon i bredbandsgruppen (se tidigare inlägg). Hör av er om ni har frågor!

Läs hela infobrevet här: Infobrev fiber

På VETABs hemsida finns också information, där kan du också gå in och anmäla ditt intresse! http://www.vetabbredband.se/connect/connect.php?id=17702

 

Det kan bli bredband!

VETAB har fattat beslut om att finansiera större delen av kostnaden för en investering i bredband i vårt område! Detta innebär att kostnaden per hushåll blir jämförbar med vad andra byar på landsbygden betalat för att få bredband.

Ett infobrev till samtliga boende i Hallsnäs-Skärbäcksområdet kommer att gå ut i mitten/slutet på nästa vecka. Vi kommer också hålla stormöte i Skärbäcksgården den 6 oktober kl 18, kallelse kommer i Sockenmagazinet och i infobrevet.

Vi som ingår i den lokala bredbandsgruppen är:

Stefan Josefsson (stefan.josefson@gmail.com, 0705-335321)

Christoffer Lewinowitz (christoffer.lew@gmail.com, 0723-327030)

Elsa Anderman (elsa.anderman@gmail.com, 0709-626970)

Göran Theolin (goran.theolin@gmail.com, 0705-892442)

Sigurd Holst (sigurd_holst@yahoo.se, 0723-347444)