Årsmöte, 11 feb kl 18

Den 11 februari blir äntligen årsmötet för Skärbäcks kultur och turistförening av. Vi vet inte än i vilket format det blir, men sannolikt en kombination där styrelsen befinner sig fysiskt i Skärbäcksgården och medlemmar har möjlighet att ansluta digitalt. Mer info om hur detta ska ske kommer.

Vill du vara med men har ingen möjlighet att ansluta digitalt? Hör i så fall av dig till mig så försöker vi ordna en lösning.

Årsmötet gäller andra halvan av 2019 och hela 2020. På så sätt tar vi tillfället i akt och gör om verksamhetsåret till helår. Detta kommer att underlätta ekonomihantering och bokslut, men också hantering av medlemsavgifter.

Hela kallelsen kommer att mailas ut till medlemmarna och sättas upp på anslagstavlan i Skärbäck.

/Elsa Anderman, 0709-626970, elsa.anderman@gmail.com