Kallelse till årsmöte och nya stadgar

Här kan du ladda ner kallelsen till årsmötet som äger rum 11 februari kl 18.00, samt förslag på nya stadgar. Anledningen till att ändra stadgarna är att vi vill ändra verksamhets- och räkenskapsår så att det följer kalenderåret.

P.g.a. coronapandemin kommer endast styrelsen att befinna sig fysiskt i Skärbäcksgården. Medlemmar är välkomna att delta digitalt via zoom. I kallelsen finns instruktioner för detta.

Vill du delta på årsmötet men har inte möjlighet att delta via zoom? Kontakta Elsa Anderman 0709-626970 så hittar vi en lösning.