Covid-19

På grund av coronapandemin har folkhälsomyndigheten gått ut med följande rekommendationer för föreningar:

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar:

1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt 

2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.   

Styrelsen kommer att undersöka möjligheten att genomföra årsmötet, alternativt skjuta upp det. Vi återkommer med information.

Den sedvanliga städdagen ställs också in och vi löser städning av gården i styrelsen.