Kallelse till årsmöte

Medlemmar och andelsägare hälsas välkomna på årsmöte söndag 20 februari kl 14.00

För att det inte ska bli för trångt i lokalen behöver vi detta år få in anmälan av er som vill närvara fysiskt på årsmötet. Anmälan görs till Elsa Anderman (0709-626970, elsa.anderman@gmail.com).

Som ett alternativ finns också möjlighet att ansluta digital via zoom (se instruktioner i kallelsen nedan).

På årsmötet kommer vi bland annat att ta upp förslag på användning av landsbygdspengarna som beviljats av Vetlanda kommun för inrättande av en grillplats och lekplats vid Skärbäcksgården.

Hör av dig om du har idéer eller andra synpunkter gällande verksamhetsåret 2022 eller något annat som du vill att vi ska ta upp på årsmötet. 

Hela kallelsen finns här:

Kallelsen har också mailats ut och sitter uppe på anslagstavlan i Skärbäck. 

Landsbygdspengar

Skärbäcks Kultur och Turistförening har beviljats 39 000 kr från Vetlanda kommun för att installera en grillplats och en liten lekpark utomhus vid Skärbäcksgården. Idéer kring hur grillplatsen kan utformas emottas gärna. Även förslag på vad som bör införskaffas till lekplatsen. Kanske har ni tips på var olika uteleksaker (nytt eller begagnat i gott skick) kan införskaffas till ett pris som ryms inom budgeten? Hör av er till någon av oss i styrelsen!

Rösta på projekt för landsbygdsutveckling

Skärbäcks kultur och turistförening har ansökt om pengar från Vetlanda kommun för att förbättra utomhusmiljön vid Skärbäcksgården. Vi vill installera ett grillhus och en liten lekplats för barn. Fram till 7 november kan du rösta på detta om du tycker det är en bra idé!

För att kunna rösta ska du vara folkbokförd i Vetlanda kommun. Rösterna är vägledande i kommundelsrådet och kommunstyrelsens beslut om fördelning av medel.

Bakgrunden är att Vetlanda kommun har avsatt pengar för landsbygdsinvesteringar 2022. Privatpersoner, företag och organisationer har haft möjlighet att lämna in förslag och en hel del har kommit in.

Du kan rösta på flera olika sätt, antingen digitalt genom e-tjänsterna för landsbygdsinvesteringar eller på flera platser i kommunen. Till exempel i församlingshemmet i Ramkvilla (tisdagar kl 14-16 v. 43 och 44). Eller på bokbussen i Skärbäck (27 oktober kl 14.30-15). 

Klicka här för mer info och för att rösta digitalt: Rösta fram de bästa idéerna för landsbygden (vetlanda.se)

Rätta svaren tipspromenad om Skärbäck

Här kommer rätta svaren på tipspromenaden om Skärbäck (rätt svar är fetmarkerat):

Fråga 1

På 1920-talet byggdes tre skolor i Ramkvilla socken. Vilken skola byggdes först?

1     Lövås (1929)

X    Skärbäck (1922)

2     Karsabo (1927)

Fråga 2

Vad kunde man inte köpa hos handlare Paul Rehn i Skärbäck?

1     Vapen

X    Tapeter

2     TV-apparater (köptes hos Gunnar Karlsson, där Eivor Dahlstedt har sommarhus)

Fråga 3

Skärbäcks kanal grävdes ut för att ordna elförsörjning till ett antal hushåll. Mellan vilka år grävdes Skärbäcks kanal?

1     1890-1900

X    1917-1922

2     1925-1930

Fråga 4

Vilken typ av fornlämning finns på Knuts kulle i Skärbäck?

1     En bosättning

X    En gruva

2     Ett gravfält

Fråga 5

Halvarsen var yrkesfiskare i Örken. Sommartid bodde han i en riskoja i skogen och vintertid i pannrummet i Böksholmsfabriken. Han fick namn efter hur många krokar han lade ut när han fiskade. Vad kallades han?

1     50 krok

X    200 krok

2     400 krok

Fråga 6

Vid det uppdämda fallet i slutet på Skärbäcks kanal fanns en kvarn och ett sågverk, som totalförstördes vid en brand år 1946. Hur lång är Skärbäcks kanal?

1     300 meter

X    400 meter

2     500 meter

Fråga 7

En ökänd tjuv kom från våra trakter på 1800-talet. Vad kallades han?

1     Ramkvilla Johan

X    Skärbäcka Kalle

2     Tjuva Pellen

Fråga 8

I vilken sjö ligger ”Lualekeudden”, som fick sitt namn från att några pojkar som lekte drunknade där?

1     Örken

X    Skärlen

2     Lillesjön

Fråga 9

På 50-talet byggdes en gemensam byggnad som fortfarande står vid stora vägen vid Bolsgård. Vad användes byggnaden till?

1     Byns fängelsehåla

X    En gemensam frys

2     Busskur till Skärbäcks första busslinje

Fråga 10

Enligt gammal tradition ska Ramkvilla kyrkas stulna kyrkosilver finnas nedgrävt och gömt på Storön i Örken. Vad händer enligt sägnen när någon försöker gräva upp skatten?

1     Den ser byn börja brinna

X    Den ser skatten försvinna

2     Den omges av tät dimma

Fråga 11

Sjön Örken har en yta på 23,48 kvkm. Medeldjupet i sjön är 8 meter. Sjöns djupaste del ligger i höjd med Skärbäck. Hur djup är Örkens djupaste del?

1     18 meter

X    28 meter

2     38 meter

Fråga 12

Innan laga skifte var gårdarna i Skärbäck samlade vid kurvan vid sjön (numera Helgenssons). När är äldsta kända belägg för Skärbäck?

1     Tidigt 1300-tal

X    Tidigt 1400-tal

2     Mitten på 1500-talet

Tipspromenad längs brännvinsstigen

Start och mål vid Skärbäcksgården, följ de gula markeringarna. Rundan går in vid Kyrkotorp och kommer ut i Svarthult. När du är framme vid fråga 12 i Svarthult kan du välja att gå samma väg tillbaka genom skogen, eller ta vägen ner tillbaka till Skärbäck så blir det en runda.

Tidsåtgång ca 1,5 timme. Tipspromenaden går mestadels genom skogen, i kuperad terräng.

Tipsfrågorna som sattes upp under påskhelgen sitter kvar hela april. Vi kommer sedan att byta frågor varje månad – så länge intresse finns!

Vinnare kommer varje månad att publiceras på Ramkvillas och Skärbäcks Facebook sida. 

Välkomna!

Påskaktiviteter i Skärbäck

Långfredagen 2/4 klockan 14.00 

Äggjakt för barn i Påskharens skog bakom Skärbäcksgårdens hus. Det serveras även våfflor. Allt sker utomhus.

Kortare familjetipsrunda med påsktema. Fina äggpriser.

Tipspromenad över påskhelgen

Stor tipspromenad längst brännvinstigen i Skärbäcks skogar. Start och mål Skärbäcksgården, följ de gula markeringarna. Rundan går in vid Kyrkotorp och kommer ut i Svarthult. Tipsfrågorna sitter uppe under hela påskhelgen och vinnaren dras i efterhand, det publiceras på Skärbäcks Facebook sida. 

Välkomna!

Pimpelfisketävling

Lillesjön, Skärbäck. Söndag 28 feb kl 11-14.

För stora och små. 30 kr startavgift.

Medtag egen fiske- och säkerhetsutrustning, isdubbar, samt eget fika. Vi har eldar på plats.

Vid frågor kontakta:

Ulrika och Henrik: 076-14 14 500

Inger och Yngve: 070-24 24 754

Vägbeskrivning: Skärbäck, mot Barkaryd. Sväng mot Gammeläng. Följ skyltning.

Välkomna!

Kallelse till årsmöte och nya stadgar

Här kan du ladda ner kallelsen till årsmötet som äger rum 11 februari kl 18.00, samt förslag på nya stadgar. Anledningen till att ändra stadgarna är att vi vill ändra verksamhets- och räkenskapsår så att det följer kalenderåret.

P.g.a. coronapandemin kommer endast styrelsen att befinna sig fysiskt i Skärbäcksgården. Medlemmar är välkomna att delta digitalt via zoom. I kallelsen finns instruktioner för detta.

Vill du delta på årsmötet men har inte möjlighet att delta via zoom? Kontakta Elsa Anderman 0709-626970 så hittar vi en lösning.