Rätta svar tipspromenad om vatten

Fråga 1: Sverige är ett av världens sjörikaste länder. Hur många sjöar finns i Sverige?

Rätt svar: över 100 000 (1)

Fråga 2: Bajkalsjön är världens djupaste sjö. Hur djup är den?

Rätt svar: 1642 m (1)

Fråga 3: I vilket land ligger världens högsta vattenfall, Angelfallen (979 m)?

Rätt svar: Venezuela (X)

Fråga 4: Vad heter den djupaste platsen i havet?

Rätt svar: Marianergraven i Stilla havet (X)

Fråga 5: Vilken av dessa istyper finns inte på riktigt? Tallriksis, Shelfis, Mjölis.

Rätt svar: Mjölis (2)

Fråga 6: Vad heter det när is direkt blir till ånga?

Rätt svar: Sublimering

Fråga 7: Landhöjningen pågår fortfarande i Sverige efter senaste istiden. Hur mycket är landhöjningen per år i norra Sverige?

Rätt svar: 10 mm

Fråga 8: Hur stor del av jordens yta är täckt av vatten?

Rätt svar: Ca 70 %

Fråga 9: Hur mycket av våra hav har utforskats?

Rätt svar: 5 %

Fråga 10: Vilket är jordens högsta berg om man mäter från havsbotten?

Rätt svar: Mauna Kea

Fråga 11: En vuxen människa består av ca 65 % vatten. Hur mycket vatten består en nyfödd av?

Rätt svar: 80 %

Fråga 12: Vad heter Eevee utvecklingen i Pokémon som blir en vattentyp?

Rätt svar: Vaporeon