Viktig info om bredbandsprocessen

Joachim Winter på Njudung Energi informerade 2/11 i Skärbäcksgården om bredbandsprocessen för Skärbäck. Alla instanser som ska godkänna planerad grävning har svarat, vilket innebär att installation av bredband via fiber i Skärbäck nu påbörjas.

Nedan följer anteckningar från mötet. Observera särskilt att personligt möte kan bokas in med personal från Njudung Energi, för rådgivning gällande grävning på egen tomt och var fiberboxen bör placeras inomhus. Se aktuella datum och telefonnummer för bokning nedan.

Grov tidsplan:

V. 47 (2017): Schaktstart: totalt beräknas ca 80 schaktdagar behövas, varav ca 20 kan genomföras innan årsskiftet. Om vi får en mild vinter pågår schakten så länge som möjligt.

V. 19 (2018) Schakten fortsätter. Om det inte gick att gräva över vintern, återstår ca 60 schaktdagar.

V. 30-V32 (2018) Svets och installation i bostaden kan genomföras. Fibernätet är färdigt att användas.

Entreprenörer upphandlade av Njudung Energi

Näsby Gräv är de entreprenörer som upphandlats av Njudung Energi. De behöver få veta: finns det infiltrationer, jordvärme, brunnar som de behöver känna till? Se nedan för kontaktuppgifter.

Grävning på egen tomt – fastighetsägarens ansvar

Enligt avtalet mellan fastighetsägare och Njudung Energi ska fastighetsägaren själv ta hand om grävning på egen tomt. Materialet som ska grävas ner levereras från Njudung Energi. Grävdjup ca 35-40 cm.

Näsby Gräv, som är de entreprenörer som Njudung Energi upphandlat, kan anlitas privat av fastighetsägare som vill att de även genomför grävningen på egen tomt. Kontaktuppgifter och prisuppgifter: Thomas Gunnarsson (070-3239261) eller Martin Pettersson (073-5312750) på Näsby Gräv.

Ledningskollen.se: här får du information om var offentliga ledningar är nedgrävda.

Installation i fastigheten

När Njudung Energi har grävt så blåses fiberkabeln i efteråt. Detta innebär att privatpersoner inte ska dra in kabeln i huset själva. Fiberkabeln blåses fram från kopplingsbrunn till fastigheten med hjälp av tryckluft. En slinga med fiber lämnas utanför fastigheten. När kabeln är på plats är det dags för fibermontören att svetsa kontaktstycke på fibern och montera fiberboxen inomhus. Det är först i denna fas tillträde till bostaden behövs. Entreprenören kommer att avisera dag och tidpunkt i god tid.

Fiberbox – var ska den placeras? Boka personligt möte med Njudung Energi

En fiberbox installeras av Njudung Energis entreprenörer, på väggen inomhus. Inne i boxen avslutas fiberkabeln. Boxen skickar vidare elektriska signaler till datorer etc. Obs. fiberboxen är lika åskkänslig som övrig elektronik i huset. Boxen kan inte öppnas och ska inte flyttas själv eftersom den är mycket ömtålig. Om det blir aktuellt att byta plats på boxen efter att den är installerad ska Njudung Energi kontaktas.

Njudung rekommenderar att placera boxen vid TVn, pga att signalerna som kommer till TVn är så starka så det fungerar bättre att TVn ansluts direkt till boxen istället för via en trådlös router.

Personligt möte kan bokas för rådgivning. Edith Karlsson och Adam Niklasson på Njudung Energi har avsatt följande datum för att göra hembesök hos fastighetsägare: 20/11, 23/11, /29/11 och 1/12. Ring Njudung Energis växel och boka en tid: 0383-763800. De hjälper till att gå igenom var det ska grävas på tomten och bästa placering av fiberboxen i hemmet.

För att få internet i alla rum inomhus kan en trådlös router användas, denna köper du till själv.

Kabeln som dras in i huset har 4 fibertrådar. 1 tråd klarar 1000 Mbit/s. Detta innebär att installationen är framtidssäker.

Tjänsteleverantörer

Njudung Energis nät är ett öppet nät och respektive fastighetsägare har möjlighet att välja mellan flera tjänsteleverantörer för telefoni, TV och internet. Vissa leverantörer har paketerbjudanden. Se: http://tjanst.njudung.se/serviceguide/ för aktuella tjänsteleverantörer och priser.

Behöver du hjälp att välja leverantör och komma igång hemma finns erbjudande från Njudung Energi gällande detta mot en kostnad. Kontakta Njudung Energi för mer info. 

Obs: har du fast telefon idag och vill flytta med ditt gamla telefonnummer: säg inte upp abonnemanget utan överlämna detta till den nya tjänsteleverantören, så ser de till att ditt telefonnummer flyttas över.

Övrigt

Anslutningsnod: Ramkvilla.

Kopparnätet läggs ner i Skärbäck 3 dec 2018, vilket innebär att fast telefoni försvinner då.

Nationellt mål gällande bredband: 2020 ska 95% av befolkningen ha bredband av hög kvalitet.

Information från EON

Jörgen och Gunilla från EON i Växjö informerade:

Eon samlägger i Njudungs schakt för att kunna lägga i elkabel i ett senare läge, för att kunna ta bort luftledningarna. Detta är planerat till 2019 från Eons sida.

I första hand är det mellanspänningsledningarna (10kilowattsledningarna) som ska tas ner, men även en del lågspänningsledningar kan bli aktuella.

 

För mer information kontakta:

Joachim Winther, Projektledare Bredband, Njudung Energi

 

Tel: 0383-76 38 22 / Mobil: 070-550 89 63

email: Joachim.Winther@njudung.se