Välkommen på informationsmöte

Tid: Onsdag den 17/10 kl. 18.
Plats: Skärbäcksgården
Njudung Energi berättar om vad som händer efter installationen av fiber skett i ditt hushåll. De berättar bland annat om olika val av router och de leverantörer av internet, telefoni och TV som går att välja mellan inom det öppna nätet. De tar också upp vilket stöd som kan fås av Njudung Energi och av andra externa aktörer med att installera bredbandet och få hjälp med personliga lösningar.
Skärbäcks Kultur och Turistförening bjuder på kaffe.