Kategoriarkiv: Bredband

Möte med Njudung Energi

I onsdags träffade vi i den lokala bredbandsgruppen Njudung Energi (f.d. Vetab) på deras kontor i Vetlanda. Syftet med mötet var att lämna in de bredbandsavtal som vi fått in och diskutera med Joachim Winter, bredbandssamordnare på Njudung Energi, hur processen nu ska gå vidare.

Efter ett gediget arbete med att samla in intresseanmälningar, ordna infomöten, föra dialog med Njudung Energi och med fastighetsägare har vi nu samlat in 56 underskrivna avtal. Dessa lämnade vi över till Joachim Winter i onsdags.

Eftersom Njudung Energis kostnadskalkyl gjordes på 66 intresseanmälningar kommer nu Joachim att räkna om kalkylen, utifrån de 56 fastigheter som lämnat in avtal. Sedan återstår att se på vilket sätt den ökade kostnaden ska finansieras. Vi jobbar för att inte den enskilda insatsen (20 000 kr + moms) ska öka. Om du funderar på att ansluta din fastighet men inte lämnat in något avtal är det viktigt att avtalet nu lämnas in till någon i den lokala bredbandsgruppen eller till Joachim Winter på Njudung Energi. Detta för att fastigheten ska komma med i beräkningarna.

Ju fler avtal som inkommer desto mindre risk för en ökad kostnad för oss fastighetsägare.  

/Elsa Anderman, Sigurd Holst, Göran Theolin, Christoffer Lewinowitz, Stefan Josefsson

Joachim Winter, Njudung Energi

Joachim Winter, Njudung Energi

Ett steg närmare till bredband…

Idag träffades den lokala bredbandsgruppen och gick igenom de avtal som kommit in hittills. Till dags dato har strax över 50 avtal lämnats in. Målet är att nå 66 anslutningar, för att priset på 20 000 kr + moms per fastighet ska gälla.

Har ni avtal som ni glömt att lämna in, gör det omgående till någon i bredbandsgruppen! Är ni osäkra på något, tveka inte att höra av er till någon av oss så hjälper vi till att reda ut eventuella frågetecken.

/Stefan, Elsa, Sigurd, Christoffer och Göran

 

Infomöte i Skärbäcksgården

Drygt 40 personer kom till infomötet som hölls igår i Skärbäcksgården. Den lokala bredbandsgruppen (se tidigare inlägg) och Joachim Winter från VETAB berättade om processen hittills och om vad som händer nu. Vi fick höra om grävning, inkoppling, priser, hastighet på fibernätet, möjligheter till TV och fast telefon via fibernätet, med mera. Många passade på att ställa frågor. Även fördelarna med fiber diskuterades. I korthet:

  • Mycket snabbare internet
  • Obegränsad mängd data
  • Ökat värde på fastigheter med fiber
  • Investering i fiber ökar vår bys attraktivitet, idag finns redan fiber i många av våra grannbyar

En del frågor om framtiden för mobilt bredband vs bredband via fiber kom också upp. Sammanfattningsvis kan sägas att det idag inte finns något alternativ till fiber, det finns inget annat sätt att kommunicera så stora mängder data så snabbt. När ny infrastruktur byggs läggs fiber in, det ses som en del av grundinfrastrukturen, och många samhällstjänster designas därefter. Mobilt bredband utvecklas också men begränsningarna är fler, och fiber är långt överlägset mobilt bredband när det gäller t.ex. hastighet och datamängd.

Joachim visade de leverantörer av tjänster (internet, TV, fast telefon) som finns och priser. Det finns en rad olika erbjudanden och paket, så var och en bör gå in på www.vetabbredband.se och undersöka vad som passar bäst just för en själv. Det finns möjlighet att bara beställa tjänster under kortare perioder, detta kan vara aktuellt till exempel för sommarstugeägare.

Möjligheten att ansluta sin fastighet (d.v.s. betala de 25 000 kr som grundinvesteringen kostar) utan att sedan aktivera några tjänster togs också upp. Detta alternativ kan vara aktuellt för den som vill investera i sin fastighet för eventuella framtida bruk eller försäljning, men som i dagsläget inte är intresserad av några tjänster via fibernätet.

Slutligen konstaterades att det är en stor möjlighet för Skärbäck att VETAB nu går in och medfinansierar investeringen. Istället för att betala ca 60 000 kr för att installera bredband ligger nu priset på 25 000 kr. Att välja att avstå en installation nu och instället ansluta sig i efterhand innebär att inget bidrag ges utan fastighetsägaren måste då betala hela summan ur egen ficka. EU-medel och annat nationell finansiering är för tillfället slut, så detta är ett tillfälle som vi inte vet när det kommer åter.

Bredbandsgruppen avslutade med att informera om att det går att kontakta någon av oss (se tidigare inlägg) om ni vill diskutera eller ha hjälp att leta upp priser, etc.

Joachim Winter VETAB

Bredbandsmöte

Information om bredband

I veckan har ett brev skickats ut till alla boende i Hallsnäs-Skärbäcksområdet med information om bredband. Det finns nu ett konkret erbjudande att ta ställning till, som presenteras i brevet. Avtal kan redan nu skrivas under och lämnas till någon i bredbandsgruppen (se tidigare inlägg). Hör av er om ni har frågor!

Läs hela infobrevet här: Infobrev fiber

På VETABs hemsida finns också information, där kan du också gå in och anmäla ditt intresse! http://www.vetabbredband.se/connect/connect.php?id=17702

 

Det kan bli bredband!

VETAB har fattat beslut om att finansiera större delen av kostnaden för en investering i bredband i vårt område! Detta innebär att kostnaden per hushåll blir jämförbar med vad andra byar på landsbygden betalat för att få bredband.

Ett infobrev till samtliga boende i Hallsnäs-Skärbäcksområdet kommer att gå ut i mitten/slutet på nästa vecka. Vi kommer också hålla stormöte i Skärbäcksgården den 6 oktober kl 18, kallelse kommer i Sockenmagazinet och i infobrevet.

Vi som ingår i den lokala bredbandsgruppen är:

Stefan Josefsson (stefan.josefson@gmail.com, 0705-335321)

Christoffer Lewinowitz (christoffer.lew@gmail.com, 0723-327030)

Elsa Anderman (elsa.anderman@gmail.com, 0709-626970)

Göran Theolin (goran.theolin@gmail.com, 0705-892442)

Sigurd Holst (sigurd_holst@yahoo.se, 0723-347444)

Bredband

Stefan var på VETAB i torsdags och hade möte med bredbandsamordnaren Joakim Winter. Stefan lämnade över listorna med  intresseanmälan och gjorde tillsammans med Joakim markering på kartan över vilka fastigheter som är intresserade av bredbandsanslutningar.
Joakim Winter hoppas kunna gör en kalkyl över dragningar och kostnader till nyårsskiftet. Det är idag 80 fastigheter som visat intresse.
Färdigställande av projektet beräknas till ca. två år.

 

Möte med Vetlanda kommun

Stefan Josefsson, Christoffer Lewinowitz och jag har under sommaren och tidig höst gått runt till samtliga fastighetsägare mellan Ramkvilla och Södraskog för att undersöka intresset för bredband. De vi inte fått tag på i fastigheterna har vi lyckats få tag på via telefon. De som är intresserade har skrivit upp sig på en lista som vi nu lämnat till bredbandsamordnaren på Vetlanda kommun.  Ca 80 fastigheter är uppskrivna på intresseanmälan och ca 20 stycken (framförallt sommarboenden) har tackat nej till att stå med. Vi tycker att detta är ett resultat över förväntan! Vetlanda kommun tar nu över processen.

Stefan Josefsson har denna veckan haft ett möte med Vetlanda kommun för att få reda på hur processen framöver ser ut. Rapport från mötet kommer inom kort!

/Elsa Anderman

Infomöte om bredband

I tisdags (16 juni) hade vi ett infomöte om grannsamverkan och bredband i Skärbäcksgården. God uppslutning på 28 personer, plus Stefan och Elsa som arrangörer. Vi hade bjudit in Anders Prim från Hornaryd, som har erfarenhet av både grannsamverkan och bredband. Tanken var att räddningstjänsten och polisen från Vetlanda skulle vara på plats, men de hade fått förhinder (en i form av sjukdom, den andra i form av mordutredning!).

Vi samlade in 28 intresseanmälningar för bredband. Processen framåt kommer nu att se ut som följer:

Stefan, Elsa och Christoffer kommer att kontakta samtliga hushåll i bygden som inte var med på mötet för att undersöka intresset för breband via fiber. Ju fler intresserade ju billigare blir det/hushåll. Vi hoppas att alla som kan hjälper till att prata med sina grannar.

När vi har en komplett lista på vilka som är intresserade kommer Vetlanda kommun att ta över processen. De kommer att göra en kostnadsberäkning som vi senare får ta ställning till. Intresseanmälan är givetvis inte bindande, utan en ny bindande anmälan görs längre fram.

Positivt är att EON lagt in in sin budget för 2016 att gräva ner elledningarna i Skärbäck. Om vi kan få med en fiberkabel i denna nedgrävning minskar de totala kostnaderna för oss.

Hör gärna av er till Elsa, Stefan eller Christoffer för mer information.

IMG_3321 IMG_3324