SKTF

Skärbäcks Kultur och Turistförening arbetar för ett levande Skärbäck, både till permanentboende och sommarbesökare. Vi tar hand om Skärbäcksgården och organiserar olika utflykter och evenemang. Föreningen bildades den 26/8 1994.

Medlemskap kostar 100 kr per person och år (gratis under 18 år).

Bli medlem och stöd vårt arbete!

Medlemsavgiften kan betalas genom SKTF:s bankgiro: 5934-1867, eller direkt till vår kassör Ulla Grankvist, tel 0706-22 78 55, ulla.grankvist@gmail.com.

Styrelsen

  • Elsa Anderman, ordförande
  • Sigurd Holst, vice ordförande
  • Ulla Grankvist, kassör och sekreterare
  • Bo Karlsson, ledamot
  • Maria Lewinowitz, ledamot
  • Birger Hertzman, ledamot
  • Linn Helgesson, ledamot